Α. ΓΕΝΙΚΑ

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) :

  1. "Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής", Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998.
  2. "Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας", Γ. Μπαμπινιώτης, Έκδοση 1998, αναθεωρημένη 2005  (μόνον οι τύποι με έντονα τυπογραφικά στοιχεία).
  3. "2γράμματες και 3γράμματες λέξεις Νέων Ελληνικών", Όμιλος Σκράμπλ Καστοριάς, 2006  (και οι παράγωγοι τύποι από την κλίση τους). (2).

(1) Δεν είναι δεκτές οι λέξεις ή οι τύποι λέξεων που περιέχονται σε πλαίσια (επεξηγήσεις-σχόλια) και σε αγκύλες-εισαγωγικά, που αναφέρονται στην ετυμολογία των λέξεων ή σε παλαιότερη χρήση-γραφή τους.

(2) Για θέματα γραμματικής και κλίσης λέξεων της δημοτικής χρησιμοποιούνται οι πίνακες κλίσεων του [1] και σε περίπτωση τύπου λέξης που δεν δίνεται χρησιμοποιείται επικουρικά και η «Νεο-Ελληνική Γραμματική της Δημοτικής», Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 2002.

Οι παρόντες κανονισμοί συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

α. τους επίσημους κανονισμούς του παιχνιδιού.

β. τους κανονισμούς της Εθνικής Ένωσης Σκράμπλ των Η.Π.Α. (National Scrabble Association, 2003).

γ. την πολύχρονη εμπειρία από τουρνουά ελληνικού σκράμπλ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς

Καφέ Άλικο, Αγίου Δημητρίου 16, 10554

Ψυρρή 1ος όροφος

Τηλ: 6987794671 - 6974352725

Email: omilos.scrabble.a.p@gmail.com

<p><p><p><p><p><p>"""</p>"</p>"</p>"</p>"</p>"</p>"

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τετάρτη: 17:00 - 21:00

Σάββατο: 17:00 - 20:00

Κυριακή: 17:00 - 21:00